Jan. 31st, 2017

grumlinas: (Default)

Žvelgdamas į mūsų šiandieninį „elitą“, aiškiai suvokiu, kad gėdinga būti ne vargšu, o pigiu.

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Super-romantiškas konstruktoriaus speedyhead kūrinėlis
Tracy & Ted

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

June 2017

S M T W T F S
    1 2 3
45 6 7 8 9 10
111213141516 17
18 192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 25th, 2017 10:19 pm
Powered by Dreamwidth Studios