Feb. 5th, 2017

grumlinas: (Default)

Nedidukė miniatiūra apie Šiaurės medžioklius, sukurta LegoFIn. Įdomiai padarytos sniego pusnys.
CCCXIV: The winter Huntsman

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Apie laiką

Feb. 5th, 2017 05:30 am
grumlinas: (Default)

Iš trinamų juodraščių:
Ech, kaip dažnai mes nevertiname to, kas yra dabar, kol laikas neišmoko vertinti to, kas buvo.

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

SteamPunk’inis awto, sukurtas Andreas Lenander

Stegatti 666 - in the neighbourhood

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

June 2017

S M T W T F S
    1 2 3
45 6 7 8 9 10
111213141516 17
18 192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 24th, 2017 03:43 am
Powered by Dreamwidth Studios