Mar. 3rd, 2017

grumlinas: (Default)

Jei jūs jau penktą dieną iš eilės tingite dirbti, tačiau širdyje jaučiate džiaugsmą – šiandien penktadienis.

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

June 2017

S M T W T F S
    1 2 3
45 6 7 8 9 10
111213141516 17
18 192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 24th, 2017 03:43 am
Powered by Dreamwidth Studios