Jan. 10th, 2017

grumlinas: (Default)

Gyvenimiškas pastebėjimas: jei ilgai neskambina giminės ar draugai – jiems sekasi ir viskas gerai.

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Grant Davis ir Eli Willsea sukurta detali piratų irštva.
Collab: Tropical Shores


Yra netgi Youtube filmukas apie sukūrimą.

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

September 2017

S M T W T F S
     1 2
34 56789
101112131415 16
17181920 2122 23
2425 2627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 05:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios