Jan. 27th, 2017

grumlinas: (Default)

Šįryt, bevažiuojant į karštaimylimądarbelį, suvokiau, kad to, kas praėjo, jau nebepakeisi, bet va tai, kas bus, visad galima sugadinti 😉

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Šiaip nelabai žinau, kaip vadinasi laivai, kuriais plaukioja Ninjago nindzios, tad panaudosiu naujAžodį. Pats modelis sukurtas Robert4168/Garmadon, matau keletą vertų dėmesio konstravimo technikų, ypač stiebai/takelažas, na ir įdomiai atskirtos ruda ir mėlyna korpuso spalvos.
Sailing to Destiny

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

September 2017

S M T W T F S
     1 2
34 56789
101112131415 16
17181920 2122 23
2425 2627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 05:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios