Jan. 28th, 2017

grumlinas: (Default)

Kažkada iš interenetų:
Šypsokis – raukšlės atsiranda ne nuo šypsenų, o vietoje jų.

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

japoniškame stiliuje pagal John

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

September 2017

S M T W T F S
     1 2
34 56789
101112131415 16
17181920 2122 23
2425 2627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 05:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios