Feb. 2nd, 2017

grumlinas: (Default)

Sugebėjimą girdėti galima išsiugdyti, tačiau sugebėjimas išgirsti – tai jau įgimtas talentas.

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Neblogas straipsnis, primenantis LEGO ištakas
Juk kažkada tai buvo medis 😉

Ir kartu su plastiku žiūrisi visai nieko 😉

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

September 2017

S M T W T F S
     1 2
34 56789
101112131415 16
17181920 2122 23
2425 2627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 04:02 pm
Powered by Dreamwidth Studios