Feb. 5th, 2017

grumlinas: (Default)

Nedidukė miniatiūra apie Šiaurės medžioklius, sukurta LegoFIn. Įdomiai padarytos sniego pusnys.
CCCXIV: The winter Huntsman

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Apie laiką

Feb. 5th, 2017 05:30 am
grumlinas: (Default)

Iš trinamų juodraščių:
Ech, kaip dažnai mes nevertiname to, kas yra dabar, kol laikas neišmoko vertinti to, kas buvo.

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

SteamPunk’inis awto, sukurtas Andreas Lenander

Stegatti 666 - in the neighbourhood

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

September 2017

S M T W T F S
     1 2
34 56789
101112131415 16
17181920 2122 23
2425 2627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 04:05 pm
Powered by Dreamwidth Studios