Feb. 18th, 2017

grumlinas: (Default)

IMGP0093

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Europos LEGO mėgėjų forume Eurobricks yra šaka, skirta viduramžių pasauliui. Daug įdomių kūrinių, skirtų atvaizduoti keturioms pasaulio dalims: Vidurio Europos, Šiaurės Europos, Artimųjų Rytų ir Dark Fantasy.
Pavyzdėlis: sukurtas jau mano minėto Marcel V., vėlgi aibė fainų detalių.
Marketplace of Barqa

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

September 2017

S M T W T F S
     1 2
34 56789
101112131415 16
17181920 2122 23
2425 2627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 04:03 pm
Powered by Dreamwidth Studios