grumlinas: (Default)

…arba kiekvienas smartfonas gali aerofotoaparatu būti :D
Progresas tipo…

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

2011: Šiandien prieš 10 metų
Trumpa frazė iš Wikipedijos:
Death
2001 – Graeme “Shirley” Strachan, Australian singer (Skyhooks), TV and radio star (b. 1952)
Nuva, visiškasi negirdėta grupė. Nagi klausom, ką jie turi padainuoti ;)

Skyhooks – Women In Uniform

Read the rest of this entry » )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

2011: Šiandien prieš 54 metus
Trumpa frazė iš Wikipedijos:
1957 – Butch Vig, American record producer and drummer (Garbage)

Kas kas, o Garbageė mano scenoje dar negrojo. Pats laikas.

Garbage – I Think I’m Paranoid

Read the rest of this entry » )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

2011: Šiandien prieš 30 metų
Trumpa frazė iš Wikipedijos:
1981 – First mention in the New York Times of a disease that would later be called AIDS

AIDSo atradimo jubiliejus tipo? Iš tikrųjų tuomet niekas nelabai suprato, kad gamta lengva ranka (ir, ko gero, ne paskutinį kartą) terkštelėjo žmonijai šlapia mazgote…

Read the rest of this entry » )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

2011: Šiandien prieš prieš 727 metus
Trumpa frazė iš Wikipedijos:
1284 – the legendary Pied Piper leads 130 children out of Hamelin, Germany

Faina istorija apie Hamelino žiurkiagaudį, kuris, negavęs iš godžių miestiečių užmokesčio už iš misto išvestas ir upėje paskandintas žiurkes, lygiai taip pat išvedė irt upėje paskandino gobšuolių vaikus. Aš ją kaskart prisimenu, artėjant kokiems nors rinkimams, kai matau, kaip didėja Lietuvos žiurkiagaudžių sąrašas: Uspaskichas, Paulauskas, Paksas, Valinskas…

Read the rest of this entry » )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

2011: Šiandien prieš 53 metus
Trumpa frazė iš Wikipedijos:
1958 – Neil Finn, New Zealand singer and songwriter (Split Enz, Crowded House)

Vėlgi – pasirinkta ramybinė muzika. Panašu, kad organizmas reikaluaj atostogų ;)

Crowded House – Four Seasons in One Day

Read the rest of this entry » )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

2011: Šiandien prieš 30 metų
Trumpa frazė iš Wikipedijos:
1981 – Xerox PARC introduces the computer mouse.

Tai galėjo nuskambėti, kaip kad Xerox sukūrė kompiuterinę pelę, tačiau iš tikrųjų ji buvo užpatentuota dar 1963aisiais Douglas Engelbart, bet patentas pasibaigė anksčiau, nei jis buvo pritaikytas praktiškai. Vėliau pelę dar kartą “išrado” Telefunken ;)
Vienžo, pelė švenčia 30 metų jubiliejų.
A propos: pati pirmoji pelė buvo sukurta dar 1952aisiais, bet tai buvo slaptas karinis projektas, tad ji nebuvo užpatentuota.

Read the rest of this entry » )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

2011: Šiandien prieš 107 ir 99 metus
Trumpa frazė iš Wikipedijos:
1894 – Nikita Khrushchev, Premier of the Soviet Union (d. 1971)
1912 – Kim Il-sung, President of North Korea (d. 1994)

Niekad nebūčiau pagalvojęs, kad šių dviejų garsių komunistinių veikėjų gimtadieniai sutampa. Na, tovariščius Kim Ir Senas iki pat mirties buvo tikras stalinistas, o ir jo įpėdinis ną ką prastesnis šiuo aspektu. O apie Chruščiovą tebėra gyvas didžiojo destalinizatoriaus mitas. Iš tikrųjų, jei atidžiau pažvelgti, Chruščiovas organizavo Stalino asmenybės kulto pasmerkimą ne tiek norėdamas padėti to kulto aukoms, kiek suversdamas kaltę Stalinui, o taip pat slėpdamas savo paties aktyvų dalyvavimą to meto represijose. Ir čia jam pasisekė – žmonės primiršo Chruščiovą, kuris taip aktyviai ruošė represuotinų asmenų sąrašus, kad net Stalinas ant vieno iš jų užrašė: “Apsiramink, kvaily”, o atsimena jį kaip žmogų, pradėjusį politkalinių reabilitaciją.

Read the rest of this entry » )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

…gali priversti susimąstyti apie duomenų saugumą

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Per šiuometines atostogas Lenkijoje pasivažinėjome siauruku, priklausančiu Vygrių siaurajam geležinkeliui. Labai įdomus dalykas, reportažas apie pasivažinėjimą pateiktas prie kelionės įspūdžių, o čia besidomintiems geležinkeliais pateikiu pačių lokomotyvų (WLs40/WLs50, V10C, HF) ir vagonų nuotraukas. Trumpa geležinkelio istorija.

Read the rest of this entry » )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Daugybė detalių garsiojo tarybinio sunkvežimo ZiS-5 (liaudyje vadinto “zacharu”, o kai kada klaidingai ir “polutorka”) nuotraukų visais rakursais

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

September 2017

S M T W T F S
     1 2
34 56789
101112131415 16
17181920 2122 23
2425 2627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 05:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios