grumlinas: (Default)

Pilna Flickr galerija norintiems pamatyti daugiau vaizdų.


Po Araišo mūsų laukė kiek neplanuotas Cēsis – Cėsys – nebuvome numatę jame sustoti, tačiau praalkome ir nutarėme kur nors papietauti.
Truputį pasivažinėjome po miestą.
20170706_151245
Read the rest of this entry  )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Nuo Amatos pusės pasukome link Araišų ežero, prie kurio įsikūręs muziejus-parkas. Ten iš karto trys lankytinos vietos:
1) akmens amžiaus gyvenvietė su keliomis trobelėmis ir bronzos amžiaus troba (viskas – rekonstrukcija),
2) Livonijos ordino laikų pilies griuvėsiai ir
3) gyvenvietė ežero saloje (rekonstrukcija).
Lankymas mokamas, 2EUR/žmogui.
Įspūdingiausias objektas, be abejo, ežero gyvenvietė, kur galima pamatyti, kokiuose (rekonstruotuose) namuose gyveno mkūsųš pro-pro…-protėviai. Kai kurių namų vidus pilnai įrengtas. Tačiau įspūdingos ir akmens mažiaus gyvenvietės (rekonstruotos) trobelės-lūšnos ir bronzos amžiaus troba. Livonijos ordino pilies išliko tik sienos fragmentai, o pilies viduryje stūkso keista kalvelė.
Vienžo, objektas vertas aplankymo.


Bendras muziejaus-parko vaizdas
20170706_140715 Stitch
Read the rest of this entry  )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Ilgokai nerašiau apie Siguldos eskapadą – gyvenimas vis suteikia įdomesnių alternatyvų laikui praleisti 😉
Na bet laikas pasakoti toliau.
Papusryčiavę „Katino namuose“ (<10EUR dviems už sočius pusryčius), išvažiavome į Līgatnę, kur planavome pasivaikščioti Ligatnės gamtos taku. Miestelis buvo pastatytas prie popieriaus fabriko, kuris tebeveikia iki šiol. Aaprt jo, pagrindinė įžymybė – aplinkinėse smiltainio uolose vietinių gyventojų išsikasti urvai, naudoti kaip rūsiai.
Atvykus į Ligatnę, rekomenduoju užeiti į informacinį centrą ir pasiimti pažintinio tako schemą. Ir kas apskritai labai smagu Latvijoje – daug turistinio serviso, kuris veikia, skirtingai nuo Lietuvos turizmo informacinės sistemos.
Apsukome mažąjį ratą per kokią valandą su bišku, tikrai vertėjo tai pamatyti: Zuikių sala (jokia sala, gal kažkada ir buvo) – tiltas per Gaują – Mokyklos kalnas – Kultūros namai – Anfabriko uola – pažintinis takas – Eiženo tiltas – Rygos kalnas – Lustuzis – Malūnas. Į patį popieriaus fabriką nėjome, nes ten vėlgi tik ekskursijos su gidu, o mes nenorėjome gaišti laiko laukdami. Į daugumą urvų galima įlįsti, tačiau jie trumpi ir tušti. Pora urvų buvo uždaryti užrakintomis grotomis, tad ten gal ir yra kažkas įdomaus. Labai įdomi senoji medinė architektūra – fabriko darbininkų namai-daugiabučiai.


Sargo namelis, kur įsikūręs informacinis centras
20170706_122437
Read the rest of this entry  )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Šiuometinės mudviejų su brangiausiąja atostogos vyko kiek kitaip, negu kitomis vasaromis. Bo vasara šįkart buvo tokia neypač, teisingiau, ypač ne. Taigi, mano geresnioji pusė pažiūrėjo, kurioje vietoje nusimato geras oras kokioms trims dienoms ir paieškojo tame regione viešbučių, kad aš užsakyčiau. Na oaš parinkau įdomių lankytinų vietų. Ir kažkaip gavosi Siguldos apylinkės, Gaujos nacionalionis parkas.
Važiavome toli gražu ne pačiu optimaliausiu keliu, o kad daugiau pamatytume. Ir jo, buvo fain. POras Lietuvoje buvo tokie dramatiški debesys, o Latvijoje gražiai išsigiedrijo. Pakeliui, pravažiavę Ukmergę, sustojome pavalgyti Kavarsko koldūnų, apie kuriuos jau rašiau. Paskui Anykščiai, Kupiškis, kol kirtome LT-LV sieną Suvainiškiuose. Latvijoje iš didesnių gyvenviečių buvo tik Aizkrauklė, bet ir tą apvažiavoime. Na ir pagaliau pasiekėme Siguldą. Kelionėje aš tik vairavau, fotokorepondentavo mano geresnioji pusė.
Apsistojome viešbutyje „Kaķis“, 35 EUR/naktis 2 žmonėms. Švaru, tvarkinga, puikus Free Wi Fi, bet užtai jokio teliko 😉 Valgyti buvo galima jų kavinėje “Kaķu Māja”, kur, parodžius viešbučio raktą, gauni 20% nuolaidą. Šiaip pusryčiai ir vakarienė dviems nesiekė 10 EUR. Vadinamsis bufetas, kur pirštu parodai, ko nori, kad mergynos įdėtų.
P.S. „Kakis“ visai ne lietuviškas kakis, o tiesiog latviškas katinas.
Read the rest of this entry  )

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Kai kada, nuvažiavęs atostogauti ne per toliausiai Lietuvos, gali sužinoti dalykų, apie kuriuos net nebuvai girdėjęs. Šiemet taip nutiko mudviem su brangiausiąja, atostogaujant Paviluoste Latvijoje.
Poilsio namų šeimininkė mums įteikė lietuvišką brošiūrėlę apie miestelį, kurioje perskaitėme, kad miške netoliese yra lietuvių karių kapas. Be abejo, jį nutarėme aplankyti.
Pati istorija, kiek sumakaluojant ją su V.Urbono plaukimu per Baltiją, atpasakota „XXI amžius“.


Tą 1944 metų žiemą septyni lietuviai Kuršo grupės vado patvirtintu įsakymu buvo sušaudyti savųjų vien už tai, kad savo saugomame ruože praleidinėjo brolius latvius į laisvę. Naktimis iš Gotlando atplaukdavo švedų kateris ir sustodavo. Tada į iš anksto sutartą vietą valtimis atsiirdavo latvių bėgliai. Paėmęs nustatytą skaičių civilių, bėgančių nuo raudonojo teroro, švedų laivas skubiai nuplaukdavo atgal į Gotlandą. Ta nelegali migracija būtų vykusi iki visų norinčiųjų išgabenimo. Paskutiniu reisu į laisvę planavo išplaukti ir dviejų atramos punktų sargybiniai. Bet kažkas kažkam prasitarė, o tas išdavė… Vokiečių karinė lauko žandarmerija suėmė apie 20 karių, visus iš jaunesniojo puskarininkio Luniaus vadovaujamos įgulos. Tardymo metu tik septyni prisipažino, matyt, priremti nenuginčijamų faktų. Jaun. psk. Lunius ir dar 10 jo vadovaujamų kareivių, neigdami ką nors žinoję, nuo mirties bausmės išsisuko. Juos Vermachto karo lauko teismas „iki karo pabaigos“ nusiuntė į drausmės lagerį. Tolimesnis jų likimas nėra žinomas.
Sušaudymui vadovavo jaun. ltn. Bratėnas. Pirmiausia bataliono gydytojas Lyberis sušaudomiesiems prie krūtinių, širdies srityje, prisegė balto popieriaus apskritimėlius, orientyrus taikymuisi. Jaun. ltn. Bratėnas sukomandavo „užtaisyk“. Kareiviai komandą tiksliai įvykdė. (Jonas Laucė. „Penktasis savisaugos batalionas“)
Nereikėtų jų smerkti. Jiems paprasčiausiai nebuvo kitos išeities. Apie puslankiu ties duobe išrikiuotą lietuvių batalioną ant kalvelių buvo demonstratyviai išsidėstę vokiečių kulkosvaidininkai. Buvo net prieštankinį pabūklą atsitempę lietuviams pagąsdinti.
Egzekucijai vadovavo vokietis, lauko žandarmerijos feldfebelis (viršila). Jis įsakė nusirengti viršutinius drabužius. Juozas Sendrius, Juozo sūnus, iš Užluobės kaimo, pirmiausia nusiėmė vokišką kepurę ir paspyrė ją koja, po to ėmė sagstytis mundurą…
Duobėje vienas sušaudytųjų atsisėdo ir ėmė nuo galvos plėšti raištį. Tai pamatęs feldfebelis išsitraukė iš dėklo pistoletą ir iš arti šūviu pribaigė nelaimingąjį. (Jonas Laucė. „Penktasis savisaugos batalionas“)
Surasti kapą nėra labai sudėtinga, nors minėtoje brošiūroje esantis žemėlapis meluoja. Atvažiavus nuo Liepojos-Ventspilio plento, iš pagrindinės gatvės reikia važiuoti dešinėn pagal rodyklę „Jūrakmens“ iki parkingo, prie kurio stovi medinė piramidė/apžvalgos bokštas, o informacinė lenta pasakoja apie Pilkąją kopą/Pāvilostas pelēkā kāpa. Šalia aikštelės dešinau po medžias prie takelio stovi nuoroda į kapą. Einame takeliu, paskui taku ~600 m, prieiname analogišką nuorodą, tik apsuktą į priešingą pusę, tada sukame dešinėn ir einame geltongalviais kuolais nužymėtu taku ~200 m iš pradžių apsamanojusimis kopomis, paskui miškeliu, kol prieiname patį kapą.
Nuoroda prie „Pilkosios kopos“ parkingo
20170713_122456
Geltongalvių kuolų takas
20170713_124204
Takas per kopas
20170713_124214
Tolumoje – kažkas įdomaus
20170713_124534
Matosi, kad tai – žygio tikslas
20170713_124547
7 lietuvių karo vyrų kapas
20170713_124558

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Važinėjant mudu su brangiausiąja neretai matome numuštų laukinių gyvūnų: lapių, mangutų, netgi gandrų. Taip nutinka turbūt todėl, kad jie drąsiai žygiuoja svetima teritorija. Pora pavyzdėlių iš videoregistratriaus.

Važiuojame žvyrkeliu, kairiajame kelkraštyje pasirodo lapiukas, bėga per kelią, kertu ant stabdžių, net mašiną sumėto, jis jau dešiniajame kelkraštyje mąsto apie grįžimą atgal, bet sustoja. Ufff, nepervažiavau 😉
lapiukas


Važiuojame plentu, iš kairiojo kelkraščio gandras įžūliai pradeda eiti per kelią, bet gauna PYPT!!! ir susinervinęs pasuka atgal. Pristabdžiau, be abejo 😉
gandras

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

20161209_134857
Latvijos universiteto gamtos mokslų fakultetų ekspozicija – portfelis iš kartono.

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Gruodžio pradžioje teko darbo svarbalais suvažinėti į Rygą, į pusiau uždarą Baltijos šalių kartografavimo konferenciją. Jau XXI, seniai dalyvauja ne tik kažkada tą konferenciją užstartinusios Baltijos šalys ir JAV, bet ir aibė kitų, o ir tematika ne tik karinė pasidarė.
Iš atrakcijų buvo konferencijos išvakarėse Karo muziejuje vykstančio tradicinio icebreaker’io metu organizuotas dovanėlių pabėgėlių vaikams pakavimas – tam delegacijos atsivežė visokių dalykų. Buvome perspėti vengti ginklų, gyvūnų žaislų (ypač šunų ir kiaulių). Latviai pateikė dėžutes ir pakavimo mdedžiagas, gavosi neblogas vyksmas, dovanų išėjo nemažai.
Truputį pasivaikščiojau po Rygą, pafotkinau. Pirmoji konferencijos dalis vyko Karo muziejuje, antroji – naujame Latvijos universiteto gamtos mokslų fakultetų korpuso pastate, kuriame po konferencijos mums pravedė ekskursiją ir netgi užbogino ant stogo, nuo kurio matosi puikus vaizdas į Rygą.

Visas albumas


20161207_144554
Šiaurės Lietuvoje ir Latvijoje buvo nemažai sniego.
20161207_183424
Konferencijos dalyvių vėliavėlės
20161207_182811
Lietuviška dovanėlė pabėgėlių vaikams (mergaitei).
20161207_183444
Kol mano kolegė pakavo mūsų dovanėlę, aš pafotkinau ant sienų kabančias gestų instrukcijas – tas darosi svarbu, kintant gyventojams.
20161207_182910
Vokietijoje tai reiškia prosto „tu esi šiknaskylė“.
20161208_102441
20161208_102447 Stitch
20161208_104423
Bevaikščiojant po Rygą.
20161209_142227 Stitch
Ant Latvijos universiteto naujojo gamtos fakultetų korpuso stogo.
20161209_142235 Stitch
Vaizdas nuo korpuso stogo.

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

IMGP7271

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

IMGP7266

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

IMGP7272

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Pilna Flickr galerija, toliau iliustruotas pasakojimas


Kaip jau minėjau įraše apie Skrundą-2, tas karinis miestelis buvo sukurtas aptarnauti sovietinius tolimojo veikimo radarus, kurie turėjo perspėti apie artėjančias NATO raketas ar lėktuvus. Šiandien daugumai lankytojų visas pagrindinis įspūdis ir yra apleisto miestelio aplankymas, o va kur tie radarai buvo – daugelis nematė ar net nežino. Juolab, kad iš tų radarų teliko apgailėtini šabakštynais baigiantys užželti likučiai. O juk kažkada ten buvo 2 veikiantys radarai Dnestr/Dnepr ir statomas Daryal-UM, įspūdingi ir efektyvūs sovietinės karinės minties produktai. Tarp kitko, teritorija buvo saugoma pastoviai dislokuoto priešlėktuvinių raketų C-125 divizijono.
Skrunda-2 general
Taigi, pirmasis radaras Skrundoje-1 (tuomet taip vadinosi miestelis) buvo pradėtas statyti 1965m. ir užbaigtas 1969m. Tai buvo Dnestr-M tipo radaras, tą užfiksavo žvalgybinis JAV palydovas 1966m..
Dnestr-M~Dnepr
Daugumai radaras – tai kažkokia besisukanti antena, kuri ekrane leidžia matyti lėktuvus arba laivus. Iš dalies tai teisinga, nes dauguma plačiai naudojamų radarų yr būtent tokios atvirai besisukančios (arba po plastikiniu gaubtu paslėptos) antenos. Tačiau tolimojo prspėjimo radarų antenos nesisuka – tai stacionarūs statiniai, stebintys tam tikrą dangaus sektorių. Tokie ir buvo Dnestr-M – pirmosios kartos sovietiniai tolimojo perspėjimo radarai. Įsivaizduokite 244 m ilgio ir 20 m aukščio pastatą dvišlaičiu stogu. Du tokie tam tikru kampu pastatyti pastatai, sujungti tarpusavyje per dviaukštį valdymo pastatą, ir sudaro Dnestr-M tipo radarą (pavyzdėlis iš Sevastopolio).
Dnepr Sevastopol
Iš kosmoso šitas radaras panašus tarsi į kažkokią gigantišką žemės ūkio fermą, tad ne veltui NATO šitiems radarams davė kodinį pavadinimą Hen House arba Vištidė. Vištidė ar ne vištidė, tačiau jie gaudė taikinius ~2500km atstumu.
Dnepr collage 1
Dnepr collage 2
1979 m. Skrundos-1 Dnestr-M radaras buvo modernizuotas į Dnepr tipo radarą.
Dabar iš šio radaro telikusios tik gelžbetonio plokščių platformos, prie kurių veda miško kelias, prie kurio stovi buusio KPP liekanos. Ant tų plaformų galima užvažiuoti (iš pradžių užvažiuojame ant šiaurinės platformos, paskui per buvusio valdymo pastato plotą užvažiuojame ant vakarinės platformos). Įspūdis – tarsi kažkoks labai trumpas aerodromas. Nežinant, kas tai – net minties apie superslaptą objektą.
IMGP8700
Tarp platformų buvęs valdymo pastatas pilnai nušluotas nuo žemės paviršiaus, likusi tik pieva su provėžomis.
IMGP8702
Platformos pradėtos ardyti, tad matosi jų statybos technologija: į sustatytas ant žemės kvadratiniu-lizdiniu būdu banketes įbetonuotos kolonos, viskas užpilta smėliu ir sutrambuota, tada ant kolonų uždėtos gelžebtoninės plokštės, ant kurių ir pastatytas radaro pastatas.
IMGP8706
Antrasis radaras Skrundoje-1 pradėtas statyti 1968 m., tai buvo Dnepr tipo radaras, ir 1970m. JAV žvalgybinis palydovas užfiksavo statybas.
Dnepr
Šis radaras buvo žemesnis (14m), tačiau efektyvesnis, tad galėjo stebėti objektus ~3000km atstumu.
Jis pastatytas toliau nuo miestelio, į jį veda gelžbetonio plokščių kelias, šalia kurio irgi yra KPP likučiai. Užvažiuojama lengvai tik ant vakarinės platformos, ant šiaurinės platformos veda net ne provėžos, o vėžė, kurioje kai kur pradeda atsirasti duobės, tad protingiau būtų nueiti ten pėsčiomis – važiuodamas ant paltformos, vos neįvažiavau dešiniu priekiniu ratu į duobę.
IMGP8716
Abu Dnepr radarai nugriauti 1999 m.
Trečiasis radaras, kuris buvo pradėtas statyti 1986 m. Skrundoje-2 (taip buvo pervadintas miestelis) buvo Daryal-UM tipo. Tai antrosios kartos tolimojo stebėjimo sovietinis radaras, kuriame imtuvas ir siųstuvas yra atskiruose pastatuose, tarp kurių ~0,5-1,5 km atstumas, siekiant išvengti trikdžių.
Daryal collage 1
Daryal collage 2
Abu pastatai milžiniški (imtuvas 18 aukštų, 52 m aukščio, 117 m ilgio), primena tokias pusiau piramides. Radaras gali stebėti futbolo kamuolio dydžio objektus ~6000 km atstumu. Savo laiku tai buvo super-ginklas, tačiau šiuo metu bėra 2 veikiantys tokio tipo radarai, Rusija stato trečios kartos tolimojo stebėjimo radarus Voronež.
Daryal collage 3
Skrundoje buvo spėta pastatyti ir įrengti tik imtuvą (pirmame etape kaip siųstuvas turėjo būti naudojamas Dnepr tipo radaras), tačiau Latvija atsisakė pratęsti Skrundos bazės nuomos sutartį su Rusija, tad 1995.08.05 Daryal-UM radaras buvo susprogdintas (tam užteko 360 kg sprogmenų ir 12 s veiksmo). Apie jo dydį sako tai, kad po to buvo išvežta 435000 t nuolaužų (iš jų 14000 t metalo).
Daryal collage 4
Jei su Dnepr tipo radarų paieška nebuvo katastrofiškų problėmų, tai su Daryal-UM radaru problemų atsirado. Dar latvis gidas man minėjo, kad tą vietą reikia žinoti, nes nieko įsimenančio ten nėra. Nu ką – išstudijavęs ant greičio“ informaciją, buvau įsitikinęs, kad Daryal-UM radaras pastaytas pagal savo klasikinę schemą: siųstuvas dešinėje, imtuvas kairėje pusėje. Tai ir nuvažiavau į numanomo imtuvo vietą forktinti. Paskui gi ramioje aplinkoje pradėjau studijuoti senas Skrundos-2 fotkes ir vis labiau aiškėjo, kad čia siųstuvas ir imtuvas sukeisti vietomis. Galų gale pasidariau šiokias-tokias fotoprojekcijas ir jooo, imtuvas nukrito į savo vietą.
Daryal paieska
Tai dabar galima identifikuoti ir numatomą siųstuvo vietą.
Daryal-UM
Praktinis vietovės apžiūrėjimas buvo paprastas – prasibrauti pro šabakštynus, užaugusius buvusio radaro vietoje.
IMGP8733 Stitch
Prasibrovus, pavyko rasti buvusios aikštelės fragmentą.
IMGP8737
Kitkas sparčiai užauga jaunuolynu, tačiau dar esančioje laukymėje mėtosi betono gabali ir gelžgaliai.
IMGP8753
Dar 10 metų – ir psio, pėdsakų nebeliks.
Dabar gi apie numanomą siųstuvo vietą. Irgi jaunuolynas, jokių civilizacijos pėdsakų, išskyrus betoninį kelią tarp siųstuvo ir imtuvo.
IMGP8687
Vienas dalykas – miške netoli numanomos siųstuvo vietos stovi du pastatai, turiu įtarimą, kad tai buvo rezervinės alektrinės.
IMGP8783
IMGP8787

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Flickr galerija, toliau trumpi komentarai.


Dar vienas įdomus mūs aplankytas objektas – Riežupės smėlio urvai. Juos rasti nesunku – Kuldigoje, važiuojant nuo Rygos pusės, yra kelio rdyklė į „Riežupes smilšu alas“, ten ir sukame. Visąlaik pagrindiniu keliu, iš pradžių asfaltas, po to žvykerlis.
Pagaliau dešineje parkingėlis, info-lenta, tualetas ir matosi takas į mišką.
Perspėjimas 1: pasiimkite prožektorių, jei turite – jausitės saugesni, nei su žvake 😉
Perspėjimas 2: jei turite klaustrofobiją ar šiaip nesate garantuotas, ar pakenčiate LABAI suspaustą erdvę – nerizikuokite!
Einame tuo miško taku ~500m, pakeliui sutinkame mažeikškį, žvalgomės aplinkui, kol prieiname būdelę, kurioje už 6EUR apsibilietuojame.
IMGP8654
IMGP8657
IMGP8659
Nuo būdelės laipteliais nusielidžiame prie įėjimo į urvus ir laukiame, ko susirinks grupė – urvai, nors atrodo paprastai, yra gana klaidūs, tad lankomės tik su gidu.
IMGP8660
2016-08-15 11-41-33_0002
Atvykęs gidas padalina po žvakę kas antram lankytojui – eisime žąsele – ir lendame į urvus. Urvų ilgis ~2000m, iš jų aplankomi ~500m. Plotis ir aukštis įvairus, aš kai kur pečiais ir galva prasiplatinau kelią 😉 Pakeliui aplankome meilės, tikėjimo ir vilties sales, bet ką ten darome – nespoilinsiu 😉
IMGP8665
IMGP8686
Įdomybės: urvuose žiemoja šikšnosparniai, vienoje iš olų pakabinta iškamša. Vasarą jų teoriškai ten neturėtų būti, bet pora buvo, tai viena silpnesių nervų lankytoja apturėjo įspūdžių.
IMGP8668
IMGP8674
Kita įdomybė – dėl pastovaus klimato, temperatūros ir drėgmės nuskintos gėlės ten nevysta iki 2-3 mėn.
IMGP8667

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Pilna Flickr galerija su melejonu fotkių, toliau trumpi komentarai. Fotkyta be blykstės, tai jau prabočykit kokybę, jei kur :(


Grįždami namo, važiavome pro Ēdolę. Buvau apsižiūrėjęs internetuose, kad ten graži pilis, tai planavome ją plankyti. Apart pilies, Ēdolėje yra ir graži bažnyčia, bet ją tik nufotkinome pakeliui.
IMGP8437
Į pilį yra aiški nuoroda, keliuku privažiuojame parkingiuką, kur paliekame awto. Prie parkingo stovi kažkoks buvęs ūkinis raudonų plytų pastatas, gana gražus.
IMGP8443
Nors pati pilis matoma iš parkingo, tačiau iki jos įėjimo reikia paeiti keliuku palei pilies ŠV sieną, užsukti už kampo ir po pagrindiniu bokštu yra buvę vartai, dabar gal greičiau didžiulės dvivėrės durys.
IMGP8440 Stitch
IMGP8603 Stitch
Įėjus pro vartus/duris, einame kairiau, laipteliais lipame į II a. galeriją, jos gale yra durys į priemenę. Priemenėje apsibilietuojame (bilietas 5 EUR, fotografavimas 3 EUR) ir galime pradėti ekskursiją. Lankyti galima dalį II a. kambarių, porą III a. kambarių ir pilies bokštą, t.p. pilies kiemą.
Įspūdingiausias dalykas priemenėje yra laiptai į III a., deja, ten užlipti negalima.
IMGP8543 Stitch
Pro kairėje esančias duris einame į holą, kur toliau galime eiti 3 kryptimis: į Baltąją salę, į apvaliojo pietinio bokšto kambarį ir į biblioteką.
IMGP8449
Sukame kairėn, į Baltąją salę.
IMGP8453
Iš jos einame į Raudonąją salę.
IMGP8458
Iš Raudonosios salės kairėje yra laipteliai į valgomąjį.
IMGP8463
Grįžtame iš valgomojo į Raudonąją salę, iš ten toliau į Rudąją salę, nors ji išdažyta žaliai. Taip ir likau nesupratęs latviškojo humoro, na bet lai būnie taip.
IMGP8468
Iš Rudosiois salės įeiname į nedidelį barono darbo kambarį.
IMGP8469
Barono darbo kambarys prisišliejęs prie pagrindinio bokšto, tad į bokšto II a. tenka palypėti laipteliais (bokšto kambario grindys pakeltos dėl įėjimo į pilį arkos). Bokšto kamabariuke yra duys į laiptinę, kuria galima užlipti į bokšto III a. ir viršų.
IMGP8474
Tačiau pakolkas nulipame iš bokšto II a. kambariuko į sekantį II a. kambarį. Aš jį sąlyginai pavadinau Kolekcijų kambariu Nr.1, jame sukaupti visokie mineralai ir šiaip įdomybės. Kas tas kolekcijas surinko – neaišku, nes paaiškinimų nėra – tiesiog aibė įdomių daiktų-daiktelių.
IMGP8476
Iš Kolekcijų kambario Nr.1 pereiname į Kolekcijų kambadrį Nr.2, ten irgi visokios kolekcijos, t.t. daugybė laikrodžių.
IMGP8479
Kolekcijų kambarys Nr.2 – paskutinis, kurį čia galiem aplankyti, tad grįžtame atgal į bokšto kambarį ir laiptais lipame į bokšto III a. kambarį. Ten nedidelė ekspozicija.
IMGP8485
Iš bokšto III a. kambario einame į kambarį, kuriame yra šiokia tokia ekspozicija apie pilies istoriją. Įdomiausias dalykas – II a. schema, kuri leidžia susigaudyti, ką aplankei, o ko – ne.
IMGP8488
IMGP8496
Iš istorijos kambario patenkame į mano sąlygintai pavadintą Žaislių kambariu dėl didžiulės visokių žaislų-žaislelių kolekcijos. Žaislai visokio senumo, yra ir labai senų, ir naujesnių, ttemos irgi – yra ir lėlių, ir mašinyčių.
IMGP8489 Stitch
Žaislų kambarys vėlgi paskutinis, kurį čia galima aplankyti, tad grįžtame į bokšto kambarį. Ten yra uždarytos durys į bokštą, kurias reikia atsidaryti ir lipti laipteliais viršun. Užrašas ant durų nelabai informatyvus, tas būkite budrūs.
IMGP8487
IMGP8500
Laipteliais užlipame į bokšto IV a., o ten prasideda medinių laiptų epopėja į viršų. Mano geresnioji pusė atsisakė tos avantiūros, aš gi pasirašiau. Labai sunku nebuvo, bet lengva irgi ne.
IMGP8502
Lipimo vargus atperka vaizdai iš viršaus ir jausmas: „Aš TAI padariau!“ 😉
IMGP8513 Stitch
IMGP8515
Nusikeberiojus atgal į bokšto II a., grįžtame į holą.
Viename jo kampe yra praėjimas į apvaliojo pietinio bokšto kambarį.
IMGP8522 Stitch
Kitame holo kampe – praėjimas į biblioteką. Tarp kitko, bibliotekoje moderni (tarpukariui) barono darbo vieta – rašomihi mašinėlė, telefonas.
IMGP8529 Stitch
IMGP8541
Iš bibliotekos durys veda į miegamąjį, kur ant sienos kabo barono odiniai drabužiai.
IMGP8535 Stitch
IMGP8540
Miegamasis yra paskutinis kambarys, kurį galima aplankyti, per biblioteklą, holą ir priemenę išeiname lauk pasivaikščioti po kiemą.
IMGP8549 Stitch
IMGP8567 Stitch
Šulinys negyvas, ten tik primesta monetų.
IMGP8576
Mane labai sudomino erdvė prie įėjimo – pastatas paremtas viso labo keliomis kolonomis. Nors – virš kolonų didžiulis tuščias valgomasis, tad gal ir nesunku tai laikyti.
IMGP8561 Stitch
IMGP8597 Stitch
Yra pora nusileidimų į rūsius, bet jie tamsūs ir trenkia pelėsiais bei drėgme, tad ten nelindome.
IMGP8577
IMGP8580
Užėjome ir į viešbučio registratūrą. Kavinė, deja, dar nedirbo, tai ten nepatekome.
IMGP8594
Išėję laukan, biškį pafotkinome aplink.
IMGP8608 Stitch
IMGP8621
Parkinge mūsų laukė sargybinis, bet neturėjome nieko, kas jį galėtų sudominti :(
IMGP8624
Prieš išvažiuodami link Kuldygos, dar nufotkinome pilį ir porą šspūdingų akmeninių ūkinų pastatų.
IMGP8626
IMGP8627
IMGP8628

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Pilna Flickr galerija, toliau šiek tiek paaiškinimų.


Visi geri dalykai anksčiau ar vėliau baigiasi, tad ir mes susiruošėme namolio. Kadangi planuose buvo numatyta aplankyti Jūrkalnės skardį, tai ten visų pirma ir nuvažiavome. Pati Jūrkalnė nieko įspūdingo – tiesiog palei kalią išsimėčiusios sodybos-kempingai, o va 20m aukščio skardis tikrai įspūdingas. važiuojant iš Ventspilio, reikia žiūrėti už bažnyčios nuorodos dešinėn „Jūrkalnes stāvkrasts“, sukti į keliuką ir sustoti parkinge. Iš ten takelis per mišką link jūros. Dešinė nusuka kažkoks pažintinis takas, bet mes ant jo nepasirašėme. Ant skardžio stovi apžvalgos platforma, dešinėje laiptai į pliažą, kuriame tądien buvo lygiai 2 (du) žmonės. Vienžo, totalus poilsis.
IMGP8415
IMGP8421
Iš Jūrkalnės pasukome link Kuldygos. Pakeliui sustojome prie vienos labai gražios varpinės senose kapinaitėse.
IMGP8433
Sekantis sustojimas buvo kiek netikėtas – Alsungoje pamatėme pilį. Tačiau mūsų planuose buvo Edoles pilies aplankymas, tad nutarėme, jog vistiek sekančiais metais dar kartą lankysime šiuos kraštus, tad aplankysime ir Alsungos pilį. Edoles pilį aplankėme, apie tai bus atskiras reportažas, bo daug fotkių.
IMGP8436
Važiuojant iš Kauno į Vantspilį, nepavyko aplankyti Riežupės smėlio olų (ar urvų, kaip kam patinka), tad tai turėjo būti sekantis sustojimas. Tačiau pakeliui trumpam stabtelėjome ir Kuldygoje. Neturėjome daug laiko, tad po trumpo apsižvalgymo centre tiesiog pasivažinėjome gatvelėmis. Vėlgi – sekančių metų plane – ilgas pasivaikščiojimas Kuldygoje.
IMGP8630
IMGP8647
IMGP8651
Riežupės smėlio olos buvo labai įdomios, bus atskiras reportažas, tada mūsų kelias pasuko link Skrunda-2, kur pagaliau suradome ir aplankėme tas radarvietes (vėlgi atskiras reportažas). Na o toliau kelias vedė per Latviją Lietuvon, kur Kryžkalnyje matėme vaivorykštę, o Viduklėje pavalgėme nuostabios čili sriubos ir garsiųjų koldūnų.
Kelionė buvo baigta.
IMGP8722
IMGP8727
IMGP8728
CAM01029

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Pilna Flickr galerija, toliau šiek tiek paaiškinimų.


Važiuojant P124 keliu iš Ventspilio, ~8km po keliuko kairėn į Oviši, dešinėje yra rodyklė į „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs„. Tai ir yra Irbene, buvęs slaptas sovietinis karinis miestelis Ventspils-8, kuris aptarnavo objektą Станция космической разведки «Звезда» («Звёздочка»).
Miestelyje gyveno ~2000 sovietinių kariškių ir jų šeimų narių, dabar gi jis pavirtęs miestu vaiduokliu. Kadangi jau buvome vaikščioję po Skrunda-2, o ir turėjome didelį sąrašą lankytinų vietų, tai tik stabtelėjome pafotkinti ir važiavome toliau.
Irbene_general
IMGP7933
IMGP7975
Pavažiavus betonkeliu, dešinėje yra nuoroda į lankytojų centrą, bet buvo pirmadienis ir jis nedirbo. Dar truputį toliau asfalto kelias suka dešiniau ir atsiremia į uždarytus vartus, tačiau tolyn tiesiai eina žvyrkelis ir virš miško matosi įspūdinga RT-32 antena. Važiuojame žvyrkeliu, kol privažiuojame nedidelį parkingiuką su info-lenta ir dešinej matosi RT-32 visu dydžiu beigi grožiu.
IMGP7943
IMGP7972>
Sovietmečiu objektas «Звезда» buvo naudojamas KGB šnipinėti palydovinį ryšį tarp Europos ir JAV. Tuomet jame stovėjo 4 radioteleskopai:
32m diametro П-400 arba РТ-32 «Сатурн» – šiuo metu naudojamas mokslininkų
16m diametro РТ-16 «Плутон» – šiuo metu nei tai užkonservuotas, nei tai naudojamas Latvijos kariškių
8m diametro РТ-8 «Уран» – išmontuotas ir išvežtas rusų 1993m.
3m diametro mažoji radioantena «Меркурий» arba «#4» – išmontuotas ir išvežtas rusų 1993m.
Dabar gi radioteleskopas RT-32 yra skirtas grynai moksliniams tikslams.
Irbene_RTs
IMGP7951
IMGP7958
Papildomi skaitiniai:
Станция космической разведки «Звездочка» / Ирбене / поселок Ирбенский / в/ч 51429 / Вентспилс-8
Станция космической разведки ЗВЕЗДОЧКА, Ирбене
(В/Ч 51429 ) 649 ОТД. ПУНКТ РАЗВЕДКИ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (ВЕНТСПИЛС)
Ирбене – заброшенный город Латвии

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Flickr galerija, toliau trumpi komentarai.


Na ką gi, paskutinis įrašas apie lyvių kelią 😉
Atvažiavome į Kolkasrags, kur smėlio paplūdimys atskira Rygos įlanką nuo Baltijos jūros. Vieta įdomi tuo, kad kai Baltijos jūroje ir Rygos įlankoje pučia skirtingų krypčių vėjai, šioje vietoje bangos eina „viena prieš kitą“, todėl vieta labai pavojimga plaukiti dėl stiprių ir klastingų povandeninių srovių. Kitos įdomybės: senojo Kolkasrags švyturio griuvėsiai ant jūros kranto, toli jūroje stovintis naujasis švyturys, paminklas žuvusiems jūroje, buvusi sovietinė pasienio užkarda. Pasivaikšiojome pajūriu, pastovėjau tame smėlio smaigalyje.
Vienintelė vieta mūsų kelionėje, kur teko mokėti už parkingą, o t.p. vienintelė vieta, kur galima pavalgyti.
IMGP8218
IMGP8245
IMGP8257
IMGP8221
Pavalgę Kolkasrags esančioje užkandinėje (keptos dešrelės su troškintais kopūstais buvo nuostabios), pro Kolką pasukome kitu keliu atgal. Kadangi jau žvalgėmės į laikrodį, ar spėsime į Dundagos pilį, tai pačioje Kolkoje užmetėme akį tik į labai įdomios architektūros pravoslavų cerkvę.
IMGP8261
Sekantis lankytinas taškas buvo Ēvaži skardis. Orientyrai – parkingas kelio dešinėje ir rodyklė link skardžio kairėje. 300 m gražiu takeliu per mišką ir gražus vaizdas nuo 15 m aukščio skardžio. Buvau gerokai nustebintas, info-lentoje perskaitęs, kad Rygos įlankoje esama rifų.
IMGP8287
IMGP8275
IMGP8263
O nuo skardžio trumpiausiu keliu, t.y. žvyrkelias pasukome link Dundagos, kur aplankėme Livonijos ordino pastatytą pilį. Atmynėme jau gana vėlokai, prisiparkavome, vartai atidaryti, tai nuskubėjome vidun – gal dar veikia. Totali tuštuma kiema, bet matosi atidarytos paradinės durys. Įėjome – ten vėlgi tuštuma, nuostabūs paradiniai laiptai viršun. Apatiname hole esančios dešiniosios durys „Frizetava“ („Kirpykla“), kairiosios – „Ekspozicja“. Abi užrakintos. Palypėjome laiptais viršun, ten tušti koridoriai, ant kai kurių durų užrašyta kažkas apie vaikų muzikos mokyklą. Nu tai paslapinėjome, pafotkinome šįbeitą, išėjome laukan. Čia per paslaptingą šoninį tunelį išlindome iš pilies, vėlgi apėjome, pafotkinome. Ant kai kurių lauko durų užrašyta kažkas apie „Dunagas novads“. Supratome, kad pilyje įsikūrusi ir vaikų muzikos mokykla, ir kiprėja, ir savivaldybės padaliniai. Galų gale radome duris su užrašu „Informacija“ ir ten įėjome. Maloni latviukė paaiškino, klad muziejaus kaip tokio nėra, tiesiog kelios ekspozicijų salės, kurios lankomos tik su gidu, kuris, deja, šiandien jau baigė darbą. Nu ką, psio… Apėjau pilį, apifotkinau ir pasukome pamažu namolio, t.y. į viešbutį.
IMGP8301 Stitch
IMGP8321 Stitch
IMGP8325
IMGP8342 Stitch
IMGP8352
IMGP8371
Grįžę Ventspilin, užvažiavome į prekybcentrį „Top“ pasižiūrėti kokų nors vietinių delikatesų. Ir gavome: vaisinių putėsių (labai skanūs) ir kažkokių mini-pyragų su įdaru (manęs neužbaino). Tuo diena ir baigėsi.
IMGP8410

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Pilna Flckr galerija, toliau trumpi komentarai.


Sekantis kelionės etapas vedė prie Slyterės švyturio, kuris stovi ne ant jūros kranto, kaip kad mes esame įpratę, bet geri 5km nuo jo. Tad švyturio paieška buvo irgi savotiškas nuotykis – važiavau keliu, švyturio vis nebuvo, jau ėmiau abejoti pats savimi, bet pamatėme apžvalgos bokštą, o prie jo informacinį skydą. Pasirodo, sekantis posūkis kairėn ir mes jau beveik vietoje. Be abejo, į apžvalgos bokštą užsiropščiau, bet įspūdingų vaizdų neišvydau. Kir kas įspūdingiau atrodė latviškas namelis su širdele miške.
IMGP8096
IMGP8100
Atvykome prie Slyterės švyturio, bet vidun nepatekome – pirmadienis buvo išeiginė diena :( Tad apėjome aplink ir apifotkinome. Labai gražu ir tvarkinga, tik nuotaiką gadino purslojantis lietus.
IMGP8104
IMGP8107
IMGP8122
Toliau kelias vedė į Pitrags. Irgi gražus nedidukas kaimas. Įdomybė – baptistų bažnyčia.
IMGP8135
IMGP8141
IMGP8148
IMGP8157
Dar vienas aplankytas lyvių kaimas – Saunags. Įsiminė tik betonine antimi pakelėje.
IMGP8162
IMGP8160
IMGP8163
Su Vaide kaimu gavosi cirkas. Sėkmingai privažiavome informacinę lentą prie aikštelės su pavėsine, išlipau nufotkinti ir apšalau – fantastiški atspindžiai vandenyje. Mano geresnioji pusė čiupo fotiką ir pridarė daugybę kadrų, kurių tik dalis pakliuvo į galeriją. Befotkindami visiškasi užmiršome, kad važiavome į kaimą, tad nuo aikštelės apsisukome ir grįžome į plentą. Susigaudėme tik pakelėje į Kolką 😀 Bet jau nebegrįžome.
IMGP8165
IMGP8166
IMGP8174
IMGP8205

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Pilna Flckr galerija, toliau trumpi komentarai.


Iš Ventspilio buvo suplanuota apsukti ratą, aplankant tiek lyvių gyvenamąsias vietoves (t.y. keletą pajūrio kaimų), tiek kelias kitas įdomesnes vietas. Užtrukome visą dieną, fotkių prišaudėme tiek, kad susidarė keli fotoreortažai 😉
Kaip jau rašiau, Ventspilis gražiai tvarkosi, jame nemažai treniruoklių ir vaikų aikštelių. Mano geresniąją pusę sužavėjo viena iš jų.
IMGP7907
Planavome važiuoti lygiagrečiai pajūriui plentu P124 iki Kolkasrags, aplankant pakelės kaimus, paskui grįžti namo pro Dundagą.
Lyviu krastas
Kelias P124 iš pradžių tik pakenčiamas, paskui pilnai renovuotas ir tikrai geras. Į kaimelius veda žvyrkeliai, bet geros kokybės. Diena iš ryto buvo debesuota ir vėjuota, vietomis palijo, bet šiaip kelionė buvo liuks.
IMGP7911
IMGP7916
Pirmas sustojimas buvo Oviši, kur stovi seniausias Latvijoje veikiantis švyturys.
IMGP7926 Stitch
Sekantis sustojimas – Irbene, kur apiūrėjome radioteleskopą, bet apie tai bus atskiras fotoreportažas, tad toliau – Miķeļtornis, kur pagrindinė įžymbė – vėlgi švyturys, o t.p. raudonų plytų liuteronų bažnyčia.
IMGP7978
Dar vienas sustojimas – Sīkrags, kur nuėjome iki pajūrio – kitur nebuvo gero priėjimo/privažiavimo. Vėjuota, lietinga diena, tad pajūris tuščias, tik kažkoks latvis, Volvu atvažiavęs ant kranto, meškerioja. Įdomu tai, kad Dundagos rajone esančiuose kaimuose įrengti informaciniai skydai, kur nurodytos visos tame kaime esančios sodybos.
IMGP8028
IMGP7998 Stitch
Tiesa, šitas teritorijas apima Slyterės nacionalinis parkas, tad reikia laikytis tam tikrų taisyklių.
IMGP7997
Vienas įdomesnių aplankytų kaimų buvo Mazirbe. Mazirbe kelio P124 padalinta į dvi dalis. Dalyje arčiau jūros yra Lyvių tautos namas – toks muziejaus ir kultūrnamio mišinys, vidun neužėjome dėl ceitnoto. Pakelkiui stabtelėjome ir nufotkinome likusius buvusios tarpukario jūreivystės mokyklos, o sovietmečiu – pasieniečių užkardos pastatus.
IMGP8032
IMGP8047
Mzirbes dalyje toliau nuo jūros yra didžiulės kapinės ir raudonų plytų liuteronų bažnyčia. Kapinės ir bažnyčia aptvertos fantastiška iš apsamanojusių riedulių sukrauta, bet nesucementuota tvora. Mano gersnioji pusė fotkino ją su malonumu :)
IMGP8057
IMGP8059
Paskutinis šiandien aprašytas (bet ne paskutinis aplankytas) kaimas buvo Košrags – vienas gražiasuių ir tvarkingiausių, kur prie kiekvienos sodybos įrengta lentelė su sodybos pavadinimu ir trumpa istorija latvių ir lyvių kalbomis. Beveik visos sodybos renovuotos į poilsines/savaitgalines.
IMGP8075
IMGP8082
IMGP8083

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

grumlinas: (Default)

Bebūnant Ventspilyje, susižavėjome saulėlydžiu ir šiek pasivažinėjome, jį fotografuodami. Gavosi šis tas gražaus: keli kadrai iš Flickr galerijos
IMGP7885
IMGP7901
IMGP7906

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

September 2017

S M T W T F S
     1 2
34 56789
101112131415 16
17181920 2122 23
2425 2627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 11:38 am
Powered by Dreamwidth Studios